Důvěrnost

Vítejte na našem webu. Vážíme si vašeho zájmu o naše služby a chceme vám poskytnout informace o našich zásadách ochrany osobních údajů a také o omezeních používání našich stránek.

 

Důvěrnost

Vaše soukromí bereme velmi vážně a zavazujeme se přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů. Veškeré informace, které nám poskytnete při používání našich stránek, budou použity výhradně v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Nikdy neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

 

Omezení

Všechny materiály na našich stránkách jsou určeny výhradně pro dospělé publikum.

Přísně zakazujeme přístup k našemu obsahu osobám mladším 18 let. Jsme odpovědní před zákonem a plně podporujeme věková omezení. Chceme také zdůraznit, že veškerý obsah na našich stránkách je fiktivní a určený pouze pro zábavní účely. Používáním našich stránek prohlašujete, že jste plnoletí a že rozumíte našim zásadám a omezením a souhlasíte s nimi. Vyzýváme všechny návštěvníky, aby dodržovali zákony a předpisy upravující používání internetových zdrojů pro dospělé.